Budowa

Kodowany napis ma następującą strukturę:
  • identyfikator kraju (1-5 znaków)
  • separator '-'
  • identyfikator wydawcy (przynajmniej 1 znak)
  • separator '-'
  • identyfikator tytułu (przynajmniej 1 znak)
  • separator '-'
  • suma kontrolna ISBN (jedna cyfra lub X(x))
  • dodatkowe informacje - opcjonalnie (5 cyfr)
Liczba cyfr w napisie musi być równa 9 + 1 suma kontrolna ISBN. Na końcu może wystąpić opcjonalnie 5 cyfr. W napisie muszą wystąpić 3 myślniki. Numer ISBN posiada swoją własną sumę kontrolną. Jednak przy tworzeniu kodu kreskowego ta suma nie jest brana pod uwagę. Kod EAN zawiera własną sumę kontrolną. Dla przykładu, jeśli nr ISBN jest: 83-01-01373-7, to kod EAN będzie miał postać: 9788301013738

Suma kontrolna

Poniżej przedstawiony jest sposób obliczania sumy kontrolnej wraz z przykładem (978830101373).

1. Dodaj do siebie wartości cyfr na pozycjach o nieparzystych numerach (1, 3, 5, 7, 9, 11)
9 + 8 + 3 + 1 + 1 + 7 = 29
2. Dodaj do siebie wartości cyfr na pozycjach o parzystych numerach (2, 4, 6, 8, 10, 12) i pomnóż otrzymaną sumę przez 3
7 + 8 + 0 + 0 + 3 + 3 = 21
21 * 3 = 63
3. Dodaj do siebie wyniki z punktu 1 i 2 63 + 29 = 92
4. Oblicz resztę z dzielenia wyniku z punktu 3 przez 10 92 mod 10 = 2
5. Od liczby 10 odejmij wynik z punktu 4. Uzyskany wynik jest sumą kontrolną. Jeżeli wynikiem obliczeń jest liczba 10, to sumą kontrolną jest 0 10 - 2 = 8
Kod po dodaniu cyfry kontrolnej ma postać: 9788301013738

Przykład


Przykład wygenerował program HDF® BarCode System.