Typ
ISBN, jednowymiarowy kod kreskowy typu 4W, w którym występują paski o czterech różnych szerokościach.

Kodowane znaki: cyfry 0-9. Długość kodu: 13 lub 18 cyfr (+5).

Opis
ISBN (ang. International Standard Book Number) jest unikalnym numerem przypisanym każdej wydawanej książce. Rozwinął się z SBN (ang. Standard Book Number) używanego w anglojęzycznych krajach. ISBN składa się z 9 cyfr plus suma kontrolna. ISBN zbudowany jest z trzech części. Pierwsza oznacza język albo kraj pochodzenia. Polska ma numer 83. Druga część oznacza wydawcę, a trzecia numer książki. Rozmiary tych części nie są stałe. Mały wydawca będzie miał dłuższy numer wydawcy. Natomiast duży wydawca ma krótszy numer wydawcy i więcej miejsca na numer książki. Jeżeli wydawca wyczerpie swoją pulę numerów książek to przyznawany jest mu nowy numer wydawcy. Kody kreskowe występujące na książkach nazywane są także Bookland EAN. Jest to zakodowany numer ISBN za pomocą kodu EAN-13. Prefiksem są cyfry: 978.

Zastosowanie
Stosowany jest na całym świecie przez wydawnictwa do oznaczania książek. Dzięki temu ułatwiony jest system sprzedaży oraz magazynowania.